Klinische les “laatste zorg na overlijden”

In je werk krijg je te maken met de laatste levensfase en met overlijden.
Soms is het prettig om als verzorgende zelf of samen met de familie
(een deel van) de laatste verzorging te doen. Dit kan helpen bij de rouwverwerking.
Maar ook wanneer dit niet kan of van toepassing is in jouw werkveld, is dit een hele interessante en waardevolle les en is het een verdieping van de kennis over zorg, sterven en afscheid. In de klinische les informeer ik zorgprofessionals over de wijze waarop de laatste zorg na overlijden kan worden verleend en welke technieken er worden toegepast.

Hoe ziet de klinische les eruit?

Tijdens de les behandel ik verschillende onderwerpen rondom de laatste zorg (het vroegere afleggen)

Enkele voorbeelden:

 • Belangrijk zijn zaken als de betekenis van opbaren en afscheid nemen in onze cultuur, de akten, de afhandeling van verschillende zaken rond een overlijden.
 • Ik vertel meer over hygiëne tijdens de laatste verzorging, de verandering van het lichaam, de materialen die nodig zijn en koeltechnieken.
 • Hoe te handelen direct na een overlijden? Direct na het overlijden kan je denken aan het sluiten van de ogen en de mond van de overledene, maar ook aan goede informatie voor de nabestaanden. Communicatie daarin is een essentieel onderdeel.
 • Fabels en waarheden. Er zijn veel fabels over de laatste verzorging. Ik help graag enkele fabels uit de wereld. Worden er bijvoorbeeld soms botten gebroken? Groeien de baard en nagels na overlijden nog enige tijd door?
 • Opbaren van de overledene. Welke mogelijkheden zijn er voor de opbaring? En wat is daarin aan het veranderen?
 • Nieuwe ontwikkelingen: Resomeren, Cryomeren en Thanatopraxie komen o.a. aan bod.
 • En hoe beïnvloed de veranderde zorgvraag op het gebied van uitvaartzorg, de werkwijzen in zorginstellingen en andere zorgorganisaties?
 • De communicatie rondom het overlijden is essentieel. Hoe communiceert u onderling, met nabestaanden maar bijvoorbeeld ook met de uitvaartondernemer. Enkele praktische handvatten.

Accreditatie

De les is geaccrediteerd oor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) en geaccrediteerd met drie punten. Voorwaarde voor bijschrijven van de accreditatiepunten voor zowel verzorgende als verpleegkundigen (met of zonder BIG-registratie) is een actief registratienummer bij het kwaliteitsregister V&V.

Praktisch:

 • De les duurt 2,5uur (inclusief vragen en een koffiepauze)
 • De les zal worden ondersteund door een PowerPoint presentatie
 • Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat en een digitale handout van de presentatie.

Klinische les “laatste zorg na overlijden”

In je werk krijg je te maken met de laatste levensfase en met overlijden.
Vaak is het prettig om als verzorgende zelf of samen met de familie (een deel van) de laatste verzorging te doen. Dit kan helpen bij de rouwverwerking. In de klinische les informeer ik zorgprofessionals over de wijze waarop de laatste zorg na overlijden kan worden verleend en welke technieken er worden toegepast.

Hoe ziet de klinische les eruit?

Tijdens de les behandel ik verschillende onderwerpen rondom de laatste zorg (het vroegere afleggen)

Enkele voorbeelden:

 • Belangrijk zijn zaken als de betekenis van opbaren en afscheid nemen in onze cultuur, de akten, de afhandeling van verschillende zaken rond een overlijden.
 • Ik vertel meer over hygiëne tijdens de laatste verzorging, de verandering van het lichaam, de materialen die nodig zijn en koeltechnieken.
 • Hoe te handelen direct na een overlijden? Direct na het overlijden kan je denken aan het sluiten van de ogen en de mond van de overledene, maar ook aan goede informatie voor de nabestaanden. Communicatie daarin is een essentieel onderdeel.
 • Fabels en waarheden. Er zijn veel fabels over de laatste verzorging. Ik help graag enkele fabels uit de wereld. Worden er bijvoorbeeld soms botten gebroken? Groeien de baard en nagels na overlijden nog enige tijd door?
 • Opbaren van de overledene. Welke mogelijkheden zijn er voor de opbaring? En wat is daarin aan het veranderen?
 • Nieuwe ontwikkelingen: Resomeren, Cryomeren en Thanatopraxie komen o.a. aan bod.
 • En hoe beïnvloed de veranderde zorgvraag op het gebied van uitvaartzorg, de werkwijzen in zorginstellingen en andere zorgorganisaties?
 • De communicatie rondom het overlijden is essentieel. Hoe communiceert u onderling, met nabestaanden maar bijvoorbeeld ook met de uitvaartondernemer. Enkele praktische handvatten.

Accreditatie

De les is geaccrediteerd oor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) en geaccrediteerd met twee punten. Voorwaarde voor bijschrijven van de accreditatiepunten voor zowel verzorgende als verpleegkundigen (met of zonder BIG-registratie) is een actief registratienummer bij het kwaliteitsregister V&V.

Praktisch:

 • De les duurt 2uur (inclusief vragen en een koffiepauze)
 • De les zal worden ondersteund door een PowerPoint presentatie
 • Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat en een digitale handout van de presentatie.

Aanmeldingsformulier

  Bevestiging
  Als je dit aanmeldformulier invult, krijg je altijd een bevestiging per email. Is dit niet het geval, stuur dan een mail naar info@corioncare.nl

  Avg
  Ik verzamel de gegevens uit dit formulier, om de les te kunnen geven, de certificaten te kunnen maken en de accreditatie te organiseren, waar van toepassing.
  Wanneer je dat kenbaar maakt, kan je de gegevens inzien, wijzigen of verwijder ik ze natuurlijk.

  Tot slot gebruik ik deze gegevens om je voor een eventueel vervolg op de les uit te nodigen en verder ook niet voor commerciële doeleinden. Ook verstrek ik ze nooit aan derden.